Gezondheid

Wat is extreem hoge bloeddruk?


Het nemen van voorgeschreven bloeddrukmedicatie vermindert het risico op een hypertensieve noodsituatie.

Thinkstock-afbeeldingen / Stockbyte / Getty-afbeeldingen

Artsen definiëren een extreem hoge bloeddruk als een bloeddrukwaarde van 180 over 110 mm kwik - mmHg - of hoger. Een of beide cijfers van de bloeddruk kunnen in het kritieke bereik liggen met een extreem hoge bloeddruk. Alle verschillende soorten extreem hoge bloeddruk zijn ernstig en vereisen onmiddellijke medische evaluatie, zelfs als u geen symptomen heeft. Noodbehandeling is soms nodig om mogelijk levensbedreigende complicaties te voorkomen.

Soorten extreem hoge bloeddruk

Extreem hoge bloeddruk is verdeeld in twee hoofdcategorieën: ernstige asymptomatische hypertensie en hypertensieve noodsituatie. Deze aandoeningen onderscheiden zich door tekenen of symptomen van orgaanschade. Bij ernstige asymptomatische hypertensie is de bloeddruk extreem hoog, maar tekenen of symptomen van orgaanschade zijn afwezig. Iemand met een hypertensieve noodsituatie heeft een extreem hoge bloeddruk in combinatie met tekenen of symptomen van orgaanschade die verband houden met de verhoogde bloeddruk.

Ernstige asymptomatische hypertensie

Ernstige asymptomatische hypertensie ontstaat meestal bij mensen met een ongecontroleerde hoge bloeddruk. Omdat er geen tekenen of symptomen zijn, kunnen sommige mensen ernstige asymptomatische hypertensie hebben wanneer ze voor het eerst worden gediagnosticeerd met hoge bloeddruk. In andere gevallen ontwikkelt de situatie zich als gevolg van ineffectieve behandeling of het niet nemen van voorgeschreven bloeddrukmedicijnen. Mensen met ernstige asymptomatische hypertensie moeten onmiddellijk een arts raadplegen om te bepalen of risicofactoren, zoals hartaandoeningen of een slechte nierfunctie, kunnen leiden tot een hypertensieve noodsituatie. Als deze risicofactoren aanwezig zijn, noemen artsen de situatie vaak 'hypertensieve urgentie', wat een tussenliggende voorwaarde is tussen ernstige asymptomatische hypertensie en een hypertensieve noodsituatie.

Hypertensieve noodsituatie

In een hypertensieve noodsituatie beschadigt extreem hoge bloeddruk interne organen, wat tekenen en symptomen veroorzaakt. De hersenen, het hart, de nieren, de ogen en de longen worden vaak aangetast. Symptomen kunnen zijn: kortademigheid, pijn op de borst of buik, verwarring, slaperigheid, zwakte, hoofdpijn, zichtproblemen en epileptische aanvallen. Bloedonderzoek onthult vaak een abnormale nierfunctie. Andere tests, zoals een thoraxfoto, CT-scan en elektrocardiogram, worden vaak gebruikt om de omvang van orgaanschade te diagnosticeren. Een beroerte, hartaanval of scheuren van de slagader die bloed van het hart naar het lichaam brengt, kan optreden tijdens een hypertensieve noodsituatie.

Behandeling

Mensen met een hypertensieve noodsituatie vereisen ziekenhuisopname, vaak op de intensive care. Intraveneuze medicijnen worden gebruikt om de bloeddruk geleidelijk over uren tot dagen onder controle te brengen. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg volgen deze periode nauwlettend en kijken uit naar mogelijke complicaties. Hoewel onmiddellijke evaluatie nodig is bij ernstige asymptomatische hypertensie, is intramurale behandeling in een ziekenhuis meestal niet nodig. Orale bloeddrukmedicatie wordt gebruikt om de bloeddruk gedurende weken tot maanden onder controle te houden. Regelmatige bezoeken aan het kantoor van de arts kunnen gedurende deze periode nodig zijn voor een nauwgezette controle van de bloeddruk.

Waarschuwingen

Als u thuis uw bloeddruk controleert en een extreem hoge waarde krijgt, bel dan onmiddellijk uw arts. Als u symptomen ervaart die kunnen wijzen op een hypertensieve noodsituatie, zoek dan hulp in de dichtstbijzijnde eerste hulp. Hulp bij noodgevallen vermindert snel het risico op ernstige, langdurige orgaanschade of een levensbedreigende complicatie.

Bronnen (1)